بازي سازي براي 7+، جلد سوم

جلد سوم کتاب بازي سازي براي 7+، شامل تکنيک هايي پيشرفته تر و جذاب تر براي بازي سازي با نرم افزار کودو است.

قیمت:
0 تومان